Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Personale og frivillige

På Krisecentret er der ansat flg. medarbejdere :

  • Leder
  • tre socialrådgivere (kontaktpersoner)
  • en jordemoder (kontaktperson)
  • èn socialpædagog (børne- og kontaktperson for mor med børn)
  • èn kontorassistent.
  • èn husassistent.
  • en rengøringsassistent.
  • en handymand


Lederen har det overordnede ansvar for at huset fungerer – både i forhold til økonomi, personalets velbefindende og de frivilliges trivsel. Derudover kan hun i visse tilfælde inddrages i arbejdet sammen med den enkelte kvinde.

Kontaktpersonerne er uddannede socialrådgivere og jordmoder. De har særlig kompetence med hensyn til at støtte beboerne i forhold til andre myndigheder, ligesom alle fire kontaktpersoner har mange års erfaring i at arbejde med kvinder, der har været udsat for vold.

Børnepersonen er uddannet socialpædagog med mange års erfaring og med et indgående kendskab til børn, der enten selv har været udsat for vold – eller har været vidne til vold. Børnepersonen passer ikke børnene, men bruger meget tid på at støtte mor og barn – og kan i nogle tilfælde – efter aftale med moderen – aflaste.

Kontorassistenten har i sagens natur sin hovedopgave på kontoret. Men hun deltager også i arbejdet med kvinderne, og hjælper med at få huset til at fungere. Beboerne møder hende ved indbetaling for kost og logi.

Husassistenten og rengøringsassistenten sørger for, at her altid er pænt og rent – og at der er mad i køleskabet. Det betyder ikke at det er dem, der gør det hele – men at de støtter beboerne i at få tingene gjort. 

Handymanden kommer i huset en gang om ugen og hjælper os med alle små reparationer

De frivillige – ca. 120 dejlige kvinder.

Saxogade 9, 9000 Aalborg​ // tlf.: 98 19 06 66