Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Krisecentrets historie

Krisecentret åbnede d. 8 februar 1982 og 3 måneder senere havde der allerede været 43 beboere med 37 børn.
Det første år havde huset status som en selvejende institution og aftaler med Aalborg Kommune.


Krisecentrets tilblivelse skyldes ene og alene, at en række frivillige – med Dansk Kvindesamfund, som en koordinerende funktion – havde taget initiativ til at undersøge behovet for et krisecenter. Dette arbejde tog allerede form i 1980 og baserede sig på en grundig undersøgelse hos en række instanser – for blot at nævne nogle få var det politiet i Aalborg, Skadestuen og Taxa. Alle instanser kunne bekræfte, at der – desværre- var et behov.


De frivillige fandt et hus i Nørresundby, som var egnet til formålet. Det havde helt oprindeligt tilhørt købmanden på en stor Købmandsgård, men havde i en række år fungeret som børnehave. Huset lå – og ligger – godt i forhold til offentlig trafik. Det ligger lidt tilbagetrukket fra gaden og er ikke særligt iøjnefaldende. Huset tilhører Aalborg Kommune. Da der var givet tilladelse til at anvende dette hus som krisecenter, blev det omfattende renoveret – og hele 1.salen omdannet til beboerrum.


Da der senere blev lavet driftsoverenskomst med Nordjyllands Amt, forudsatte dette, at der blev ansat en leder. Senere kom der flere medarbejdere til, men fortsat er der tilknyttet ca. 120 frivillige, der sammen med krisecentrets personale sikrer, at der altid er døgnåbent – og at der altid er 2 på vagt.

Denne tryghed – som har været altafgørende fra første dag – er stadig vores mærkesag. De kvinder, der kommer på Krisecentret har brug for at vide, at der er nogen til at støtte og rådgive – ligesom det er væsentligt, at der er ressourcer til at følge en kvinde til skadestue, læge og/eller andre instanser.


En historie rummer naturligvis altid nogle facetter af modgang og besværligheder. Det har også været tilfældet i vores hus. Samarbejdet og den gensidige respekt mellem frivillige og medarbejdere havde nogle ”fødselsvanskeligheder”, som vi heldigvis kan sige er et overstået kapitel. Vi kan naturligvis have vores små uenigheder, men i dag er det klart for alle, hvem der gør hvad – og der bliver udvist stor gensidig respekt. Som vores bestyrelsesformand ynder at sige det : ”Uden hinanden var vi ingenting”

D. 5 juni 2013 flyttede vi til vores nuværende hus i Saxogade 9, 9000 Aalborg.

Vi er rigtigt glade for vi fra denne dato har kunnet tilbyde voldsramte kvinder og børn, så gode rammer både ude og inde. 

Saxogade 9, 9000 Aalborg​ // tlf.: 98 19 06 66