Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Krisecentrets bestyrelse

Krisecentrets bestyrelse repræsenterer den overordnede ledelse af Krisecentret.
Der er 10 kvinder i bestyrelsen :

3 medlemmer udpeges af Aalborg byråd
2 medlemmer og 2 suppleanter udpeges af Krisecenterforeningen
1 medlem og 1 suppleant udpeges af Integrationsrådet
1 medlem og 1 suppleant udpeges af Institut for sociale forhold på AUC
1 medlem og 1 suppleant udpeges af LO
1 medlem og 1 suppleant udpeges blandt krisecentrets medarbejdere.
1 medlem uden stemmeret udpeges af Aalborg Kommune

Lederen af Krisecentret forestår den daglige ledelse og deltager uden stemmeret ved bestyrelsesmøderne.

Der afholdes minimum 6 årlige møder.

Saxogade 9, 9000 Aalborg​ // tlf.: 98 19 06 66