Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Styrkelse af indsatsen til kvinder på krisecenter.

Din hjemkommune er forpligtet til at yde dig koordinerende rådgivning i henhold til Servicelovens § 109, stk 4., når du indskrives på krisecenteret.

Den koordinerende rådgivning, skal hjælpe og støtte dig i forbindelse med du fraflytter krisecenteret, således du socialt og økonomisk, får mulighed for at starte en ny tilværelse for dig og dine børn.

Krisecenterets personale hjælper dig med at få kontakt til den koordinerende rådgiver der er tilknyttet din hjemkommune.

Det er et frivilligt tilbud, som du selv bestemmer om du vil benytte.

Særligt for kvinder fra Aalborg Kommune:

Aalborg Kommune deltager i et projekt under Servicestyrelsen, - Afprøvning af CTI metoden når kvinder fraflytter et krisecenter.

Det betyder konkret for dig som er borger i Aalborg Kommune, at du tilbydes et CTI forløb i 9 måneder, når du forlader krisecenteret.

Du får tilbudt en kvinderådgiver (kontaktperson) i 9 måneder som:

  • et tilbud med fokus på dine behov.
  • personlig rådgivning og støtte til at fastholde et liv uden vold.
  • hjælp og rådgivning til at opstille dine egne mål.

 

Aalborg Kommunes kvinderådgivere kommer fast flere gange ugentlig på Krisecenteret, og vi har meget tæt samarbejde med dem omkring løsningen af kvindernes situation.

Koordinerende rådgivning gives i forhold til:

  • hjælp til at få styr på boligsituationen
  • hjælp til at få styr på din økonomi, herunder at få søgt de forskellige ydelser, som du kan være berettiget til
  • støtte dig i tilknytningen til arbejdsmarkedet
  • støtte dig i forhold til kontakt til dine børns skole og daginstitutioner
  • støtte dig i forhold til kontakt til sundhedsplejen
  • generel råd og vejledning i forhold til de spørgsmål, du har omkring din situation

Saxogade 9, 9000 Aalborg​ // tlf.: 98 19 06 66