Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Henvendelse til Krisecentret & Vejledning​

Telefonisk henvendelse

Hvis du er udsat for vold, og har behov for at komme på krisecenter, kan du  henvende dig telefonisk på:

Tlf.: 98 19 06 66

Her vil du komme til at tale med en medarbejder – som regel en kontaktperson eller lederen af Krisecentret. Hun vil spørge lidt ind til din situation, og I vil sammen aftale, hvornår du kan komme – og evt. give dig nogle råd om, hvordan du skal forholde dig.

Dette er under forudsætning af, at Krisecentret har plads !

Hvis Krisecentret ikke har plads, vil vi så vidt muligt henvise dig til et andet krisecenter.​

Personlig henvendelse i dagtimerne

Du kan også møde op på adressen Saxogade 9, 9000 Aalborg. Her vil en medarbejder, tage imod dig og tilbyde en samtale. Her afklares det, hvorvidt du kan bo på Krisecentret. Hvis vi ikke har plads, vil vi hjælpe med at henvise dig til et andet sted. 

Vi anbefaler dig, hvis du har mulighed for det, at ringe til Krisecenteret først, for at få lavet en aftale med en medarbejder om hvad der videre skal ske.

Personlig henvendelse om natten

Hvis du henvender dig om natten, vil du blive modtaget af en frivillig vagt. Hun vil som regel sørge for, at du får et sted at sove i huset efter en kort samtale. Dagen efter vil en medarbejder tage en visitations samtale med dig og sammen med dig finde ud af, hvad der videre skal ske.

Hvis du er i akut fare, kan du altid ringe til politiet. De kender os og kan køre dig og dine børn på krisecenteret.

Indskrivning

Hvis du indskrives på Krisecentret, skal du betale for kost og logi.

Aktuelt er satsen pr døgn: 

Kost og øvrig forplejning 70 kr. for voksne og 30 kr. pr. barn. 

Betaling for logi kr.. 84 i døgnet, afregnes med din hjemkommune i forhold til din betalingsevne.


Hvis du ikke har penge når du indskives akut, finder vi en ordning, så du kan betale senere. 

OBS ! En forudsætning for at blive indskrevet på Krisecentret er, at du ikke har et aktivt misbrug eller har svære psykiske problemer. Her henviser vi til anden mulighed for støtte / hjælp / botilbud.

Orienteringspligt til hjemkommunen

Hvis du indskrives på Krisecentret, skal vi give din hjemkommune besked om indskrivningen, senest tre hverdage efter indflytningen. Hvis du kommer uden børn, kan du vælge at blive indskrevet anonymt.​

Her finder du os​

Saxogade 9, 9000 Aalborg​ // tlf.: 98 19 06 66