Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Børn på Krisecenteret

Arbejdet med børn på krisecenteret handler om psykisk førstehjælp og ikke terapi. Førstehjælp til børnene handler primært om at hjælpe dem til at håndtere situationen her og nu.


De fleste børn der flytter ind på vores Krisecenter har oplevet vold i familien, så i første omgang vil vi derfor sammen med dig, bestræbe os på at sikre dit barn ro, forudsigelighed og nødvendig omsorg. Desuden vil vi give barnet mulighed for at tale om den aktuelle situation, der førte til indflytning på krisecenteret. Dette vil ske i samarbejde med dig, og under hensyn til barnets alder.


På krisecenteret har vi en børneperson, som har særligt fokus på børnenes behov under hele opholdet. Du skal som udgangspunkt selv passe dit barn når du bor i huset, men vi kan hjælpe dig med pasningen, hvis du har vigtige aftaler ude i byen, eller på anden vis har behov for hjælp til barnet.


Du og dit barn tilbydes efter et par dage, en samtale med børnepersonen  og en kontaktperson. Her vil I blive orienteret om hvad det betyder for Jer som familie at bo på et krisecenter, og dit barn vil få mulighed for at fortælle om de oplevelser der er gået forud for opholdet. Desuden vil der sammen med dig og barnet blive lagt en foreløbig plan i forhold til barnets deltagelse i daginstitution eller skole m.v.


Målet med arbejdet med børnene er:

  • at skabe rammer og forudsigelighed i forhold til barnets aktuelle hverdag på krisecenteret.
  • at barnet føler sig anerkendt og barnets mestring af volden anerkendes.
  • at påbegynde en bearbejdning af de traumatiske oplevelser i forbindelse med den fysiske / psykiske vold som barnet har overværet og / eller selv været udsat for.

Under opholdet er der mulighed for:

  • barnet tilbydes samtaler med børnepersonen - uanset barnets alder
  • mor / barn samtaler sammen med børnepersonen
  • hjælp til kontakt med skole, daginstitution og øvrige instanser
  • mulighed for at komme i vores lokale folkeskole, med hvilken vi har en samarbejdsaftale.
  • hjælp til iværksættelse af aktiviteter til dig og barnet

Det er en målsætning for os, at du forbliver den vigtigste omsorgsperson og opdrager for barnet, også mens du bor i vores hus.
På grund af de fysiske forhold i huset, kan vi ikke tage imod drenge over 15 år.


Psykologbehandling til børn på Krisecentret:

I følge Serviceloven har dit barn krav på psykologbehandling, når barnet følger med dig på Krisecentret. Du vil derfor indenfor den første uge du bor på Krisecentret blive tilbudt psykologbehandlinger til dit barn. Vi samarbejder med en privat praktiserende psykolog, som vil foretage behandlingen af barnet. Vi formidler kontakten til psykologen efter aftale med dig. Dit barn kan få op til 10 psykologsamtaler.

Skærpet underretningspligt:

Du kan opholde dig anonymt på et krisecenter, hvis du kommer alene, men hvis du medbringer dine børn under 18 år, har vi  skærpet underretningspligt i forhold til din kommune, jvnf. Serviceloven.

Men vi sender aldrig en underretning uden at involvere dig som mor.

Saxogade 9, 9000 Aalborg​ // tlf.: 98 19 06 66