Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Bliv frivillig

Vil du være frivillig på Krisecentret, skal du kunne leve op til Krisecentrets værdigrundlag . Det betyder, at man enten som medarbejder eller frivillig skal kunne udvise en respektfuld adfærd, være rummelig og omsorgsfuld som menneske.

For at blive frivillig på krisecenteret, skal du være fyldt 21 år. Derudover stiller vi ikke krav til din  uddannelsesmæssige eller sociale  baggrund. Vi bruger dog kun kvindelige frivillige..

Den sidste mandag kl. 19.30 i hver måned (undtaget juli og december) afholdes der introduktions møde.

Introduktions mødet ledes af en medarbejder og en frivillig. Her fortæller de, hvad det vil sige at være frivillig, fortæller om huset og hvilke funktioner, man har som frivillig.

Du skal tilmelde dig introduktions mødet, på tlf.. 98190666 eller mail krisecenterforkvinder@aalborg.dk.

Den personlige samtale

Hvis man efter introduktions mødet fortsat ønsker at være frivillig, opgiver du dit navn, adresse og telefonnummer og bliver herefter kontaktet af Krisecentrets leder, som indkalder dig til en mere grundig og personlig samtale om de gensidige forventninger. Denne samtale finder som regel sted indenfor de første 14 dage efter introduktionen.

De frivilliges organisering

Som frivillig indgår man medlemskab i Krisecenterforeningen. Kontingent fastsættes én gang årligt ved Generalforsamlingen. I 2017 ligger det på 100,00 kr. For de penge får du mindst én gang årligt et foredrag med spisning samt den årlige sommerfest, som holdes på Krisecentret med deltagelse af samtlige medarbejdere, nuværende og tidligere beboere og deres børn og rigtig mange frivillige.

Frivilliggrupperne

De ca. 120 frivillige er delt op i 5 vagtgrupper, som mødes én gang om måneden. Her fordeles vagterne for den kommende måned – men det er også i dette forum, man som frivillig har lejlighed til at lære de øvrige frivillige i gruppen at kende samt evt. lufte tvivlsspørgsmål. Det er ikke obligatorisk at deltage i gruppemøderne, men vi anbefaler det meget. I hver gruppe er der en ”vagtmester” og en udpeget repræsentant, der er medlem af bestyrelsen.​

Bestyrelsen for Krisecenterforeningen

​Foreningens bestyrelse består af:

  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • 1 kasserer
  • 1 frivillig fra hver gruppe.
  • Dvs. at der er 8 medlemmer af bestyrelsen.

Der afholdes bestyrelsesmøde én gang om måneden – undtaget juli og december. Fra Krisecentret deltager lederen.

De frivilliges arbejdsgrupper

Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper, der er sammensat – eller kan være sammensat på kryds og tværs af grupperne :

Økonomigruppen søger forskellige instanser – fonde o.l til at kunne gennemføre forskellige aktiviteter for de frivillige.

PR-gruppen består aktuelt af 3 frivillige, der på skift står for introduktionen sammen med en ansat. Derudover tager de ud og formidler kendskabet vedr. de frivilliges arbejde. Det er også PR-gruppen, der sørger for at omdele brochurer m.m

I 2012 er det besluttet at Økonomigruppen og PRgruppen slåes sammen, da begge gruppers arbejdsopgaver hænger nøje sammen.

​​

De frivillige yder en stor indsats og mange bruger faktisk ret meget tid på at være tilknyttet Krisecentret.​

Saxogade 9, 9000 Aalborg​ // tlf.: 98 19 06 66